Oficiālā informācija
SIA "Dzintaru koncertzāle" 2022.gada 1.pusgada operatīvais pārskats
Valdes lēmums Nr. 27
Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr. 16
Dalībnieku sapulču reģistrs 2022
"Arbat Riga" lēmums nr. 18
Operatīvais pārskats par 2022. gada 1. ceturksni
RMS group apsardze lēmums nr. 9
Full stage lēmums nr. 7
RMS group apsardze lēmums nr. 5
SIA Full stage lēmums nr. 3
Informācija par ziedojumiem 2021
Informācija par saņemto un izlietoto finansējumu 2021
Informācija par īpašuma struktūru 2021
Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2021
Neakarīga revidenta ziņojums 2021. gads
Gada pārskats 2021
Dalibnieku sapulcu registrs 2021
Operatīvais pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem
Operatīvais pārskats 2021. gada 1. pusgads
operatīvai pārskats 2021.gada 1.ceturksnis
gada pārskats 2020
Zvērināta revidenta ziņojums 2020. gads
Informācija par ziedojumiem 2020. gadā
Informācija par īpašuma struktūru 2020. gadā
Informācija par saņemto finansējumu 2020. gadā
Veiktās iemaksas valsts budžetā 2020. gadā
ATALGOJUMA POLITIKA 2021. GADĀ
Pretkorupcijas pasakumu plans 2019.gadam
Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums nr. 17
Biļešu paradīze lēmums Nr. 33
ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS NR. 16
Hood Films lēmums Nr. 32
2020.g. Dalībnieku sapulču reģistrs
Tirgus izpētes 2020
Dzintaru koncertzāles darbinieku struktūra
Paziņojums par vadības atbildību par 2020. gada 9. mēnešiem
Zvērināta revidenta starpposma revīzijas ieteikumi 2020.g
Zvērināta revidenta starpposma revīzijas ieteikumi 2019. gads
Zvērināta revidenta starpposma revīzijas ieteikumi 2018.gads
Sasniegtie stratēģiskie mērķi 2019. gads
Sasniegtie stratēģiskie mērķi 2018. gads
Operatīvais pārskats par 2020.gada 9. mēnešiem
Operatīvais pārskats 2020.gada 1.pusgads
Operatīvais pārskats 2020.gada 1.ceturksins
ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS NR. 15
ENEFIT LĒMUMS NR. 28
KREMERATA BALTICA LĒMUMS NR. 22
KREMERATA BALTICA LĒMUMS NR. 14
Euroshow audio lēmums Nr. 17
Avelight lēmums Nr. 16
Euroshow audio lēmums Nr. 12
Dzintaru koncertzāles statūti
ATALGOJUMA POLITIKA 2019. GADĀ
ZIEDOJUMI 2019. GADĀ
VEIKTĀS IZMAKSAS 2019. GADĀ
SAŅEMTAIS FINANSĒJUMS 2019. GADĀ
ĪPAŠUMA STRUKTŪRA 2019. GADĀ
GADA PĀRSKATS 2019
Operatīvais pārskats par 2019.gada 9. mēnešiem
Operatīvais pārskats par 2019.gada 1.ceturksni
Operatīvais pārskats par 2019.gada 1.pusgadu
Gada pārskats 2018
Informācija par saņemto finansējumu 2018. gadā
Informācija par ziedojumiem 2018. gadā
Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 2018. gadā
Informācija par īpašuma struktūru 2018. gadā
OPERATĪVAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM
OPERATĪVAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADA 1. PUSGADU
OPERATĪVAIS PĀRSKATS PAR 2018. GADA 1. CETURKSNI
Informācija par ziedojumiem 2017. gadā
Informācija par saņemto finansējumu 2017. gadā
informācija par īpašuma struktūru 2017. gadā
Veiktās iemaksas valsts budžetā 2017. gadā
Gada pārskats 2017
OPERATĪVAIS PĀRSKATS PAR 2017. GADA 9 MĒNEŠIEM
OPERATĪVAIS PĀRSKATS PAR 2017. GADA 1. PUSGADU
OPERATĪVAIS PĀRSKATS PAR 2017. GADA 1. CETURKSNI
Gada pārskats 2016
Veiktās iemaksas valsts budžetā 2016. gadā
informācija par saņemto finansējumu 2016. gadā
Informācija par īpašuma struktūru 2016. gadā
Operatīvais pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem
Operatīvais pārskats par 2016. gada 1. pusgadu
Operatīvais pārskats par 2016. gada 1. ceturksni
Gada pārskats par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim
Veiktās iemaksas valsts budžetā 2015. gadā
Informācija par ziedojumiem 2015.gadā
Informācija par saņemto finansējumu 2015.gadā
Informācija par īpašuma struktūru 2015.gadā