Intars Busulis

Ce. 08. Jūlijs 2021 20:00

Lielā zāle

Pasākuma organizators: deBusul Music SIA

Pasākuma organizators ir atbildīgs par visu sniegto ziņu patiesumu,  kas tiek izvietota  SIA "Dzintaru koncertzāle" mājas lapā. SIA "Dzintaru koncertzāle" neuzņemas atbildību šajā sakarā.