Biļešu kases

Kases

Tālrunis: +371 67762005

darba laiks

10:00-17:00

Pasākuma dienā līdz pasākuma sākumam.

2017.gada 26.maijā biļešu kase tehnisku iemeslu dēļ būs slēgta.

2017.gada 27.maijā biļešukases darba laiks no plkst. 10.00-19.00