Biļešu kases

Kases

Tālrunis: +371 67762005

darba laiks

10:00-14:00—15:00-20:00

Pasākuma dienā līdz pasākuma sākumam.